hudyat

Mula Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"HUDYAT" katumbas ng salitang alarma sa espaniol. Paglikha ito ng ingay o tunog o kaya ay kakaibang kilos na siyang pinaka hudyat o palatandaan sa pinagsabihang taong kausap. halimbawa; 1.) Sa oras na magbatingaw ang kampana, isa ngang hudyat na maguumpisa na ang misa.

[mg:hudyat]