dasal

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"Dasal"salitang Tagalog na tumutukoy sa batas na panalangin o palagian o hindi na mababago dahil siyang itinakda ng Maykapal o lingkod niya.Ang salitang ito ay may kaugnayan sa salitang ugat na "asa" o maasahang mga banal na pangungusap kapag sinabi o inusal sa tamang dako at panahon.Ang "Ama Namin" ay isang dasal na itinuro sa lahat ng mananampalataya ng ating Panginoong Yeshwah/Jesukristo na dapat gamitin ng bawat humahanap sa lingap at tulong niya.