dapil

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"DAPIL" pagpasok ng malamig na hangin sa katawan na ang kinauuwian ay karamdaman gaya ng impeksiyon.Ang sugat na pinasok ng lamig at naimpeksiyon ay siyang "NA DAPIL".