Pilipinisasyon

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Ang pilipinasyon ay tawag sa paraan ng pagsasalin ng pamahalaang Amerikano ng kapangyarihan sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming pilipino sa mga puwesto sa pamahalaan sa halip na panatilihin o paramihin ang mga amerikano na nanunungkulan sa pamahalaan.