Error sa permiso

Jump to navigation Jump to search

Wala kang permiso para harangin sa paggawa ng pagbabago ang tagagamit na ito, dahil sa dahilang ito:

Limitado lang ang kilos na hiniling mo sa mga tagagamit na nasa grupong ito: Mga admin.